Toto大奖2022

Toto大奖2022

病先发于脾,闭塞不通,身痛体重,一日之胃而腹胀,二日之肾少腹腰脊痛,胫酸,三日之膀胱背膂筋痛小便闭,十日不已,死。 曰∶少阴者,心脉也。

 不愈者,不过再服,亦有不汗而瘥,复有不汗不愈者,服如上法加半刀圭以瘥为度。大下痢宿勿食,清旦以冷水服之。

热毒盛者加犀角一两,无犀角以升麻代之。行又方治与前大续命汤同,宜产妇及老小等方。

寒在于膈,而反下之,寒积不消,胃微脾伤,谷气不行,食已自噫,寒在胸膈,上虚下实,谷气不通,为闭塞之病。肝主目,目是肝之余,其人木形相比,于上角苍色,小头长面大肩,平背直身,小手足,有材好劳,心小力多,忧劳于事,耐春夏不耐秋冬,秋冬感而生病,足厥阴。

上热下寒,视其虚脉而陷下于经络者,取之气下而止,所谓引而下之者也。卷十六胃腑方\呕吐哕逆第五治呕逆胃气虚邪,风热,不下食并皆治之方。

酒尽自可加诸药各三两,惟蜀椒五两用酒如前,勿加金牙也。 初服一合,不知加至二合,宁从少起,日再,以微痹为度。

Leave a Reply